• recep.jpg

Informacje o naszej recepcji

RECEPTION jest otwarty od 07:00 do 20:00 (wtorek i niedziela
od 07:00 do 17:00). Na wypadek, gdyby? przyjecha? pó?niej
raz w budynku zamiast dzwoni? Recepcja prosz? dzwoni?
numer 1026 nazwisko Arfè, pan Ciro otworzy si? i da
jeste? swoim mieszkaniem. Je?li zamierzasz przyjecha? pó?niej ni? o 1 w nocy
poinformuj nas wcze?niej